Asiakaskokemus ja yhteistyöpalautteet

Asiakaskokemukset

Asiakaskokemus ja yhteistyöpalautteet

Asiakaskokemukset

Soilella on taito luoda turvallinen ja toisiaan kunnioittava ilmapiiri yhteiseen, päämäärätavoitteiseen työskentelyyn.

”Isossa hankkeessa luotiin yhteiskehittämisen periaatteella uusi toimintamalli, joka edellytti vanhan, tutun toimintatavan katsomista uusin silmin. Kehitystyöhön osallistui monen eri toimialan ammattilaisia, mikä teki työstä vaativaa. Työn eteneminen onnistui luottamuksellisen, kaikkia osapuolia kannustavan ja kuulevan menetelmän ansiosta. Työssä tarvittiin taitoa saada kaikki mukaan, osaamista luoda kokonaiskuva eri kokoisista ja sisältöisistä osista sekä tunnistaa niiden keskinäisiä riippuvuuksia. Soilella on taito luoda turvallinen ja toisiaan kunnioittava ilmapiiri yhteiseen, päämäärätavoitteiseen työskentelyyn. Soilen taito kuunnella eri näkemyksiä ja tarvittaessa paloitella tai koota käsiteltävä asia helpommin haltuun otettavaan muotoon kannustaa ideoivaan työskentelyyn. Soilen kanssa on helppoa ja antoisaa tehdä yhteistyötä ja etsiä uusia ratkaisuja kiperiin pulmiin. Suosittelen.”

—Valtionhallinnossa työskentelevä asiantuntija


Soile ei pyri antamaan suoria vastauksia tai kaavamaisia vaihtoehtoja vaan hän osaa auttaa henkilön löytämään vastauksensa ja reittinsä itse.

”Kun oma työtehtäväni oli murroksessa vanhojen tehtävien siirtyessä viimein digitaalisemmiksi, lähdettiin työtehtäväni uutta sijaa etsimään Soilen avulla. Pääsin syventämään itselleni tehtäväni merkitystä, sen viitekehyksiä ja tulevaisuuden vaihtoehtoja. Soile auttoi tunnistamaan omia työskentelytapojani ja omia vahvuuksiani työssäni. Luottamus syntyi helposti ja kanssakäyminen oli vaivatonta. Kun sain tiedon tulevani jäämään työttömäksi, oli helppo päätös etsiytyä jälleen Soilen kanssa jutuille. Työni murros on yhä käynnissä, kenties entistä voimakkaammin, ja tarvitsisin apua tavoitteideni ja urasuunnitelmieni kirkastamisessa. Soilen kanssa tehtiin selkeä suunnitelma, mitä asioita käsitellään ja pääsimmekin jo heti ensimmäisellä kerralla pitkälle! Soile ei pyri antamaan suoria vastauksia tai kaavamaisia vaihtoehtoja vaan hän osaa auttaa henkilön löytämään vastauksensa ja reittinsä itse. Hän osaa ohjata keskustelun oikeisiin asioihin, kysyä oikeita lisäkysymyksiä sekä selkeyttämään henkilön omista ajatuksista ne tärkeimmät.”

— Teollisuustoimialalla työskentelevä ihmiskeskeinen DI, tehtaan johtoryhmän jäsen


Soilen terävä havainnointi, liiketoiminta-ajattelu sekä osuvat kysymykset selkeyttivät omaa ajatteluani ja kokonaisuuden hahmottamista.

”Siirtyessäni uuteen rooliin ja tehtävään uudessa organisaatiossa sain Soilelta erinomaista apua tehtävien kirkastamisessa. Meillä oli useita sessioita, joissa Soilen terävä havainnointi, liiketoiminta-ajattelu sekä osuvat kysymykset selkeyttivät omaa ajatteluani ja kokonaisuuden hahmottamista. Soilen innostava, osaava ja rauhallinen työskentelytapa loivat sessioille turvallisen tunnelman, josta on ollut hyvä ponnistaa uudessa roolissa eteenpäin.”

— Nina, toimitusjohtaja

Suosittelen lämpimästi Soilea: vahvaa ratkaisukeskeisestä ja inhimillistä ammattilaista tueksesi kaikenlaisissa elämän tai työelämän taite- tai kriisikohdissa.

” Soile auttoi minua selkeyttämään omaa ammatillista tavoitettani uuden uran alkumetreillä. Sain tukea ja Soilen konkreettiset kysymykset auttoivat minua uuden koulutuksen ja oman aikaisemman osaamiseni kiteyttämisessä jatkoaskelia miettiessäni. Sain ymmärrystä ja näkökulmaa kipeisiin tunteisiin, joita lomautetuksi joutuminen nosti pintaan. Suosittelen lämpimästi Soilea: vahvaa ratkaisukeskeistä ja inhimillistä ammattilaista tueksesi kaikenlaisissa elämän tai työelämän taite- tai kriisikohdissa.”

— Sanna, sote-ammattilainen

Second Self

Minä olen Soile. Olen mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyttä tukevan työelämän kehittämisen asiantuntija. Kirjoitan blogissani aiheista, joiden ajattelen innostavan sinua etenemään niinä hetkinä, kun tarvitset tukea tai pientä tuuppausta matkallasi kohti tulevaa. Lisäksi haluan jakaa kanssasi kokemuksiani asioista, jotka ovat auttaneet minua oman elämäni tienhaaroissa – niin yksityisesti kuin työssä.

Palvelen asiakkaitani pääasiassa Tampereella tai joustavasti etänä, mutta matkustan tarvittaessa myös muualle Suomeen.

Löydät minut

Tervetuloa blogiini

Minä olen Soile. Olen mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyttä tukevan työelämän kehittämisen asiantuntija. Kirjoitan blogissani aiheista, joiden ajattelen innostavan sinua etenemään niinä hetkinä, kun tarvitset tukea tai pientä tuuppausta matkallasi kohti tulevaa. Lisäksi haluan jakaa kanssasi kokemuksiani asioista, jotka ovat auttaneet minua oman elämäni tienhaaroissa – niin yksityisesti kuin työssä.

Palvelen asiakkaitani pääasiassa Tampereella tai joustavasti etänä, mutta matkustan tarvittaessa myös muualle Suomeen.

Jaa postaus

Löydät minut

Lue seuraavaksi

Käytämme evästeitä personoidaksemme sisältöä ja mainoksia, tarjotaksemme sosiaalisen median toimintoja sekä analysoidaksemme liikennettämme. Jaamme myös tietoa sivustomme käytöstä sosiaalisen median, mainonnan ja analytiikkakumppaneidemme kanssa. View more
Cookies settings
Hyväksyn
Tietosuojaseloste
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Rekisterinpitäjä:

Second Self Oy Nuijatie 36 C 27 33710 Tampere Y-tunnus: 3242773-8 www.secondself.fi Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Soile Roth puh. +358 400 782 737 soile@secondself.fi

Rekisterin nimi:

Yrityksen asiakasrekisteri Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on asiakkaan suostumus, palvelun käyttäminen tai asiakkaan muu asiallinen yhteys palveluun. Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotta se voisi tunnistaa asiakkaan sekä mahdollistaa palvelun toteuttamisen ja yhteydenpidon rekisterinpitäjän asiakkaisiin. Rekisterinpitäjä voi käyttää tietoja myös tiedotteiden, tuotetta koskevan markkinoinnin ja uutiskirjeiden lähettämiseen esimerkiksi sähköpostitse. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja: Asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan suostumukseen perustuen Asiakassuhteen ylläpitämiseen Palveluiden tarjoamiseen Palveluiden kehittämiseen Markkinointiin ja asiakasviestintään (oikeutettu etu). Rekisterinpitäjä ei voi tarjota palveluitaan, mikäli asiakas tai potentiaalinen asiakas ei anna tietojaan tai kieltää niiden käsittelyn. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi Henkilön asema, yritys/organisaatio Yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite www-sivujen osoitteet Sosiaalisen median profiilit Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista Laskutustiedot Muut asiakassuhteisiin ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta: www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä Sähköpostitse Puhelimitse Sosiaalisen median palvelujen kautta Sopimuksista Asiakastapaamisista Muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Evästeet: Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (cookies) ja muita vastaavia seurantatekniikoita. Eväste on tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet ovat itsemme asettamia tai kolmannen osapuolen eli ulkopuolisten tahojen evästeitä, jotka kuuluvat markkinointi-, analytiikka- tai sosiaalisen median palveluita tarjoaville tahoille. Nämä niin sanotut kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa verkkosivuilla. Käytämme evästeitä ja muita vastaava tekniikoita seurataksemme ja analysoidaksemme verkkosivujemme käyttöä ja kehittääksemme verkkosivuja. Voimme myös kerätä tietoa esimerkiksi markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko avaaminen johtanut toimenpiteisiin, kuten siirtymiseen verkkosivuillemme. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoa säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Muutokset: Ilmoitamme tämän tietosuoja- ja rekisteriselosteen muutoksista tällä sivulla. Saatamme myös korostaa muutoksia Palvelussa tai lähettää muutoksista sähköpostia Asiakkaille.
Save settings
Cookies settings