Asiakkaita

Yhteisellä matkalla

On suuri ilo rakentaa ihmisen kokoista työelämää ja sujuvaa arkea yhdessä maailman ihanimpien asiakkaiden kanssa.

Asiakastarinoita

”Kasvamme ja kehitymme nopeasti, joten tuntui itsestään selvälle tarjota noin 100 henkilöä työllistävälle design-tiimillemme mahdollisuus tuulettaa ajatuksiaan ja pohtia mieltään askarruttavia kysymyksiä koulutetun työnohjaajan ja coachin kanssa. Valitsimme yhteistyökumppaniksemme Second Selfin Soilen, joka vahvan ohjaus- ja valmennusosaamisensa ohella tuntee hyvin myös edustamamme toimialan sekä itseohjautuvan organisaation toimintamallin. Aloitimme yhteistyön keväällä 2021, jolloin Soile oli käytettävissämme kahtena päivänä viikossa. Kesälomien jälkeen yhteistyömme on jatkunut muotoilijoittemme toiveesta joustavasti ja tarvelähtöisesti, prosessi kerrallaan.

Myös muotoilijoiden antama palaute yhteistyöstä Soilen kanssa on ollut pelkästään positiivista. Soilen vahva läsnäolo, hyvät kysymykset ja empaattinen suhtautuminen ovat tehneet työskentelystä merkityksellistä ja vaikuttavaa pandemian aiheuttamasta, fyysisestä etäisyydestä huolimatta. Voinkin vilpittömästi suositella yhteistyötä Soilen kanssa jokaiselle, joka kaipaa tukea tiiminsä ammatillisen käyttäytymisen tukemiseen, muutoskyvykkyyden parantamiseen ja stressaavissa tilanteissa selviytymiseen.”

Viljakaisa Aaltonen, Head of Design Services

Entteri Oy on kotimainen terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittaja, joka työllistää noin 50 tuotekehityksen ja terveyden ammattilaista Helsingissä ja Tampereella. Entteri on osa kansainvälistä Planmeca -yritysryhmää, joka vie hammas- ja terveydenhuollon laitteita ja ohjelmistoja yli 120 maahan.

”Keskitymme tällä hetkellä yksityisen suun terveydenhuollon asiakkaiden palvelemiseen ja olemme alan markkinajohtaja Suomessa. Samalla kansainvälistymme ja kehitämme nykyisiä ja uusia palveluitamme entistäkin asiakaslähtöisempään suuntaan. Tätä työtä tukemaan valitsimme Second Selfin Soilen, jonka vahva ymmärrys ihmislähtöisestä muotoilutyöstä vastaa tarpeeseemme erinomaisesti. Muotoilutyön ohella käytämme Second Selfin palveluita myös henkilöstömme ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen, mikä on meille jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä yksi tärkeä työn voimavara. Yhteistyömme Soilen kanssa on laaja-alaista, mutkatonta ja joustavaa – huumoria ja hyvää tsemppihenkeä unohtamatta.”

Ville Tuominen, CEO

Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastot lanseerasivat vuoden 2021 aikana uuden asiakaspalvelun opintokokonaisuuden – Aspa-ajokortin. Aspa-ajokortti on päivittyvä ja pysyväksi suunniteltu koulutustarjotin uuden oppimiseen niin aloittaneille kuin kokeneemmillekin työntekijöille nuorten kohtaamisesta, yhdenvertaisuudesta, saavutettavuudesta ja turvallisemmasta kirjastosta.

Aspa-ajokortti lähestyy kirjastojen monikanavaisia asiakaspalvelutilanteita kirjastotyön eri puolista keskittyen tiedonhakuun, suositteluun, verkostoihin ja asiakaspalvelun johtamiseen. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on sekä luoda uusia, että havainnollistaa ja jakaa olemassa olevia käytänteitä kirjastolaisten kesken näistä teemoista. Osallistavien, Teamsissa toteutettujen koulutuspäivien sisällöt ovat jatkossa henkilöstön käytössä myös kirjastojen Liboppi-oppimisalustalla. 

Erityisesti esihenkilöille suunnatussa osiossa tutustuttiin asiakaspalvelun tukemiseen erilaisissa muutostilanteissa. Tätä tarkoitusta varten Second Selfin Soile suunnitteli ja toteutti koulutuksen, jossa tutustuttiin asiakkaiden muuttuvien odotusten ymmärtämiseen ja siihen, kuinka asiakasymmärryksen rakentamista monikanavaisissa ympäristöissä voidaan tukea. Osion toinen osuus puolestaan liitti palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen ajattelutavan omaksumisen mukaan siihen, kuinka asiakasymmärrys voi tukea johtajuutta, palvelujen kehittämistä ja niiden merkityksistä viestimistä eri tahoille. Lopuksi muutoksiin suhtautumista ja ennakointia lähestyttiin osaamismuotoilun, oman toiminnan tuntemisen ja osaamisen kehittämisen pohjalta.

Soilen koulutuskokonaisuus sai osallistujilta paljon positiivista palautetta, jonka mukaan siitä oli ”runsaasti hyötyä sekä esihenkilötyön kehittämisen, että työarjessa tapahtuvan esihenkilötyön näkökulmista.” Aspa-ajokortin kehittämis- ja toteuttamistyöstä vastaavat projektisuunnittelija Juliaana Grahn ja koordinaattori Jarkko Rikkilä puolestaan toteavat Soilen puheenvuoron olleen ”rohkaiseva, kiinni ajassa ja kannustaneen osallistuneita pohtimaan asiakasymmärryksen rakentamisen tukemista omassa työssään jo ennalta.”

Ambientia on liiketoiminnan muotoiluun ja erilaisiin teknologisiin ratkaisuihin erikoistunut asiantuntijayritys, joka on saanut myös Great Place to Work –sertifikaatin vuonna 2019. Ihmislähtöisen toimintaperiaatteensa mukaisesti Ambientia tukee henkilöstönsä työhyvinvointia ja ammatillista kehittymistä monin tavoin. Second Selfin toteuttama työnohjaus on yksi tärkeä osa tätä jatkuvaa henkilöstönkehittämistyötä.

”Työnohjausprosessin toteuttaminen yhdessä Second Selfin Soilen kanssa onnistui joustavasti ja ammattitaitoisesti, juuri meidän tarpeitamme palvellen. Soilen työnohjausosaamisen lisäksi yksi vahva yhteistyön aloittamisen peruste oli hänen ymmärryksensä koko toimialan ja IT-kentän lainalaisuuksista, mikä vahvisti myös ohjattavien luottamusta häntä kohtaan. Työnohjaus tarjosi ohjattaville erinomaisen mahdollisuuden tarkastella ja pohtia omaa työtään eri näkökulmista, mikä työn sujuvuuden paranemisen lisäksi vahvisti myös koko tiimin yhteishenkeä entisestään. Suosittelen.”

Jenni Fredriksson-Bass, Chief People Officer

Vertia on 30 henkilöä työllistävä rakennusalan asiantuntijayritys, jonka tehtäväna on parantaa rakentamisen laatua. Vertia tarjoaa laadunvarmistuspalveluita rakennusalan parhaalla asiakaskokemuksella niin rakennusliikkeille, talotehtaille kuin yksityisille rakentajillekin. Rakennusalalle poikkeuksellisen, itseohjautuvan toimintamallin lisäksi Vertian toimintaa ohjaavat sen vahvat arvot ja periaatteet, joihin jokainen vertialainen on henkilökohtaisesti sitoutunut.

Vertian ja Second Selfin yhteistyö käynnistyi keväällä 2021, kun Vertia halusi tarjota henkilöstölleen lisätukea itseohjautuvan ja esihenkilöttömän toimintamallin toteuttamiseen. Työskentely lähti liikkeelle ammatillista kehittymistä ja työhyvinvointia tukevasta yksilövalmennuksesta, johon jokainen vertialainen voi osallistua tarpeen mukaan. Myöhemmin yhteistyö on laajentunut niin, että se sisältää myös koko henkilöstölle suunnattuja valmennuksia sekä tukea arjen ongelmatilanteisiin.

”Olemme kehittäneet toimintamalliamme eteenpäin ja Soile on ollut siinä mukana. Yhteistyö lähti yksilövalmennuksista, mutta pikkuhiljaa olemme ymmärtäneet, mitä oikeasti tarvitsemme. Meillä ei ole esimiehiä, mutta ihmiset tarvitsevat silti tukea arjen ongelmatilanteissa. Soile pystyy tätä tukea tarjoamaan ammattimaisesti niin, että ongelmat voivat ratketa. Samalla se ei kuormita muuta organisaatiota samoin kuin ennen, kun tuen tarjoamista on ulkoistettu Soilelle. Voin suositella Soilen palveluita lämpimästi.”

Topi Jokinen, toimitusjohtaja

Yhteistyöstä saatuja palautteita

Soilella on taito luoda turvallinen ja toisiaan kunnioittava ilmapiiri yhteiseen, päämäärätavoitteiseen työskentelyyn.

”Isossa hankkeessa luotiin yhteiskehittämisen periaatteella uusi toimintamalli, joka edellytti vanhan, tutun toimintatavan katsomista uusin silmin. Kehitystyöhön osallistui monen eri toimialan ammattilaisia, mikä teki työstä vaativaa. Työn eteneminen onnistui luottamuksellisen, kaikkia osapuolia kannustavan ja kuulevan menetelmän ansiosta. Työssä tarvittiin taitoa saada kaikki mukaan, osaamista luoda kokonaiskuva eri kokoisista ja sisältöisistä osista sekä tunnistaa niiden keskinäisiä riippuvuuksia. Soilella on taito luoda turvallinen ja toisiaan kunnioittava ilmapiiri yhteiseen, päämäärätavoitteiseen työskentelyyn. Soilen taito kuunnella eri näkemyksiä ja tarvittaessa paloitella tai koota käsiteltävä asia helpommin haltuun otettavaan muotoon kannustaa ideoivaan työskentelyyn. Soilen kanssa on helppoa ja antoisaa tehdä yhteistyötä ja etsiä uusia ratkaisuja kiperiin pulmiin. Suosittelen.”

Soile ei pyri antamaan suoria vastauksia tai kaavamaisia vaihtoehtoja vaan hän osaa auttaa henkilön löytämään vastauksensa ja reittinsä itse.

”Kun oma työtehtäväni oli murroksessa vanhojen tehtävien siirtyessä viimein digitaalisemmiksi, lähdettiin työtehtäväni uutta sijaa etsimään Soilen avulla. Pääsin syventämään itselleni tehtäväni merkitystä, sen viitekehyksiä ja tulevaisuuden vaihtoehtoja. Soile auttoi tunnistamaan omia työskentelytapojani ja omia vahvuuksiani työssäni. Luottamus syntyi helposti ja kanssakäyminen oli vaivatonta. Kun sain tiedon tulevani jäämään työttömäksi, oli helppo päätös etsiytyä jälleen Soilen kanssa jutuille. Työni murros on yhä käynnissä, kenties entistä voimakkaammin, ja tarvitsisin apua tavoitteideni ja urasuunnitelmieni kirkastamisessa. Soilen kanssa tehtiin selkeä suunnitelma, mitä asioita käsitellään ja pääsimmekin jo heti ensimmäisellä kerralla pitkälle! Soile ei pyri antamaan suoria vastauksia tai kaavamaisia vaihtoehtoja vaan hän osaa auttaa henkilön löytämään vastauksensa ja reittinsä itse. Hän osaa ohjata keskustelun oikeisiin asioihin, kysyä oikeita lisäkysymyksiä sekä selkeyttämään henkilön omista ajatuksista ne tärkeimmät.”

Soilen terävä havainnointi, liiketoiminta-ajattelu sekä osuvat kysymykset selkeyttivät omaa ajatteluani ja kokonaisuuden hahmottamista.

”Siirtyessäni uuteen rooliin ja tehtävään uudessa organisaatiossa sain Soilelta erinomaista apua tehtävien kirkastamisessa. Meillä oli useita sessioita, joissa Soilen terävä havainnointi, liiketoiminta-ajattelu sekä osuvat kysymykset selkeyttivät omaa ajatteluani ja kokonaisuuden hahmottamista. Soilen innostava, osaava ja rauhallinen työskentelytapa loivat sessioille turvallisen tunnelman, josta on ollut hyvä ponnistaa uudessa roolissa eteenpäin.”

Suosittelen lämpimästi Soilea: vahvaa ratkaisukeskeisestä ja inhimillistä ammattilaista tueksesi kaikenlaisissa elämän tai työelämän taite- tai kriisikohdissa.

” Soile auttoi minua selkeyttämään omaa ammatillista tavoitettani uuden uran alkumetreillä. Sain tukea ja Soilen konkreettiset kysymykset auttoivat minua uuden koulutuksen ja oman aikaisemman osaamiseni kiteyttämisessä jatkoaskelia miettiessäni. Sain ymmärrystä ja näkökulmaa kipeisiin tunteisiin, joita lomautetuksi joutuminen nosti pintaan. Suosittelen lämpimästi Soilea: vahvaa ratkaisukeskeistä ja inhimillistä ammattilaista tueksesi kaikenlaisissa elämän tai työelämän taite- tai kriisikohdissa.”

Itsemyötätunto-opas

Tietojen lisäämisen jälkeen opas saapuu sähköpostiisi.

Ota yhteyttä!

info@secondself.fi | +358 400 782 737