Jaksamisen tuki
MindBuddy Jaksamisen tuki

MindBuddy

– jaksamisesi ensiapu

MindBuddy on mielesi voimavaroja vahvistava palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa toimintakykyäsi ja henkistä hyvinvointiasi heikentävän tilanteen käsittelemisen ajoissa, jo ennen toimintakyvyn laskua, uupumusta tai sairauslomaa.

Yksilötyöskentely käynnistyy aina itsearvioinnin pohjalta. Arvioinnin avulla luodaan pohja yhteistyölle, jonka aikana työstät (työ)arjessa tunnistamiasi, oman psyykkisen hyvinvointisi kannalta merkityksellisiä asioita.  

Luennot ja webinaarit, jaksamisen työpajat ja teemakeskustelut puolestaan ovat koko yhteisön mielen hyvinvointia tukevia tilaisuuksia, joiden teemat ja tavoitteet valitaan tilannekohtaisesti.  Työskentelyn aikana huomio kohdistetaan asioihin, jotka tukevat osallistujien toimintakykyä, mielenterveyttä ja yhteisöllisyyden rakentumista.

Ajankohtaisia teemoja ovat esimerkiksi pandemia-ajan pitkän eristyneisyyden ja sen aiheuttaman yksinäisyyden, etätyöstä hybridityöhön siirtymisen, itseohjautuvuuden vaatimuksen tai suorituskeskeisyyden lisääntymisen vaikutukset omaan ja yhteisösi jaksamiseen.

Yhtä lailla tärkeitä aiheita ovat myös ruuhkavuosiarjen ja työelämän yhdistäminen, kasvavien työperäisten vaatimusten aiheuttama riittämättömyyden kokemus, työpaikkakiusaamisesta aiheutuneen häpeän työstäminen ja onnistumistasi rajoittavan huijarisyndrooman käsitteleminen.

MindBuddy on matalan kynnyksen palvelukokonaisuus, joka toteutetaan joustavasti joko:

 1.  In-house palveluna, jolloin asiantuntija tarjoaa palveluita organisaationne sisällä toistaiseksi tai määräajan
 2. Palvelupaketteina, joista voitte rakentaa haluamanne kokonaisuuden
 3. Yksittäisinä palvelutoteutuksina

Työhyvinvointia, työtyytyväisyyttä, oppimista ja työhön sitoutumista parantavana palvelukokonaisuutena MindBuddy soveltuu hyvin paitsi sinun, myös tiimisi, työyhteisösi tai koko organisaatiosi toimintakyvyn ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen – jo ennen haastavien tilanteiden syntymistä.

SelfBuddy Jaksamisen tuki

SelfBuddy

– tunnetaitojesi kompassi

SelfBuddy on tunnetaitojesi kehittämiseen keskittynyt palvelukokonaisuus, jonka avulla opit tunnistamaan, ymmärtämään ja johtamaan omia tunteitasi.  Opittuasi käsittelemään tunteitasi, myös kykysi toimia (työ)arjessa kokonaisena, tuntevana ihmisenä paranee. Yhteistyötilanteissa tunnetaitoinen toiminta tukee ihmisten välisen yhteyden ja sallivan, turvallisen ilmapiirin syntymistä. Tällöin myös mielen hyvinvointia heikentävistä ongelmista uskalletaan puhua avoimesti niin, että niiden ratkaiseminen yhdessä on mahdollista.

Yksilötyöskentelyn aikana tutkit omien tunteidesi ja toimintasi välistä suhdetta yhdessä pohdintaasi tukevan valmentajan kanssa. Samalla saat käyttöösi keinoja ja menetelmiä, jotka auttavat sinua viemään oppimaasi käytäntöön, osaksi jokapäiväistä arkeasi.

Luennot ja webinaarit, tunnetyöpajat ja teemakeskustelut puolestaan tukevat koko yhteisön tunnetaitoisen toiminnan vahvistumista. Työskentelyssä paneudutaan erityisesti niihin asioihin, jotka kehittävät osallistujien tunnetaitoja ja avoimen tunneilmapiirin rakentumista.

Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa tunteet työn voimavarana, myötätuntoinen suhtautuminen itseen ja toisiin sekä arvostava, empaattinen kohtaaminen toimivan yhteistyön varmistajana.

SelfBuddy on palvelukokonaisuus, joka toteutetaan joustavasti joko:

 1.  In-house palveluna, jolloin asiantuntija tarjoaa palveluitaan organisaationne sisällä toistaiseksi tai määräajan
 2. Palvelupaketteina, joista voitte rakentaa haluamanne kokonaisuuden
 3. Yksittäisinä toteutuksina

Tunne- ja itsesäätelytaitoja kehittävä SelfBuddy sopii niin yksilöille, työpareille, tiimeille kuin työyhteisöille työtehtävistä tai rooleista riippumatta. Työskentely on aina luottamuksellista eikä siellä käytyjen keskustelujen sisältöjä raportoida eteenpäin.

LifeBuddy Jaksamisen tuki

LifeBuddy

– erityisen arjen tuki

Aivojen rakenteellisista ja/tai toiminnallisista poikkeavuuksista johtuvat neuropsykiatriset vaikeudet ovat ihmisen mielen, ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen taustalla koko elämän ajan. Omassa arjessasi tämä voi näkyä esimerkiksi toiminnanohjauksen vaikeuksina, joustamattomuutena, vahvana ennakoinnin tarpeena tai pulmina tarkkaavuuden ja tunnesäätelyn alueilla. Lisäksi monet sosiaaliset, toisista tavanomaisilta tuntuvat tilanteet voivat aiheuttaa sinulle haasteita ja kuormitusta – myös silloin, kun sinulla ei ole mitään diagnoosia.

LifeBuddy on erityisen elämäsi hallintaan ja toimintakykysi vahvistamiseen keskittyvä palvelukokonaisuus, joka antaa valmiuksia (työ)arjessa eteen tulevien, kuormitusta aiheuttavien tilanteiden kohtaamiseen. Ympärillä toimivalle (työ)yhteisölle palvelu tarjoaa tiedon lisäksi taitoja, joiden avulla yhteistyö voi toimia jokaisen henkilökohtaisia vahvuuksia ja voimavaroja parhaiten hyödyntävällä tavalla.

Yksilövalmennuksen tavoitteena on työssä toimiviksi koettujen toimintatapojen ja yksilökohtaisten vahvuuksien tunnistamisen lisäksi myös henkisen hyvinvointisi tukeminen ja esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden aiheuttaman kuormituksen keventäminen.

Luennot ja webinaarit, työpajat ja ohjatut keskustelut puolestaan lisäävät tietoisuutta ja tukevat moninaisuuden hyväksymistä työyhteisössä. Lisäksi yhteinen työskentely toimii turvallisena tilana käsitellä niitä käytännössä eteen tulevia erityisiä tilanteita, joissa jokainen osallistuja voi joskus tarvita tukea.

LifeBuddy toteutetaan joustavasti joko:

 1.  In-house palveluna, jolloin asiantuntija tarjoaa palveluitaan organisaationne sisällä toistaiseksi tai määräajanPalvelupaketteina,
 2. joista voitte rakentaa haluamanne kokonaisuuden
 3. Yksittäisinä toteutuksina

Arjenhallintataitoja vahvistava, käytännönläheinen ja tavoitteellinen LifeBuddy soveltuu jokaiselle, joka haluaa kehittää henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja toimiviksi havaittuja toimintatapojaan, tehtävistä tai roolista riippumatta.

DeathBuddy Jaksamisen tuki

DeathBuddy

– kuoleman kohtaaminen (työ)arjessa

Elämän rajallisuus ja kuoleman lopullisuus tuntuvat yllättävän meidät aina. Ja koska kuolema ei ole jokapäiväinen osa perusarkeamme, myös siitä puhuminen koetaan usein hankalaksi. Kuolema on kuitenkin asia, johon joka päivä törmää joku meistä. Ja jota jokainen varmasti pohtii jossain vaiheessa elämäänsä, kukin omista syistään ja omasta tilanteestaan käsin.

DeathBuddy tarjoaa tukea, välineitä ja turvallisen ympäristön kuoleman ja siihen liittyvien kokemusten, tunteiden ja asioiden käsittelemiselle silloin, kun se itsestä tuntuu tarpeelliselle.

Yksilövalmennus sopii esimerkiksi sinulle, joka:

 • Koet kuolemaan liittyvien ajatusten heikentävän häiritsevästi henkistä hyvinvointiasi tai toimintakykyäsi
 • Olet kohdannut läheisen, työkaverin tai muun itsellesi merkittävän henkilön menetyksen
 • Et tiedä miten toimia, kun työkaverisi on menettänyt läheisen ja palaa kuolemantapauksen jälkeen töihin
 • Joku työyhteisösi jäsen on menehtynyt joko äkillisesti tai sairauden uuvuttamana

Yksittäisille henkilöille tarjottavan tuen ohella palvelukokonaisuus sisältää myös työyhteisölle suunnatut luennot ja webinaarit, työpajat ja ohjatut keskustelut. Niiden sisältö ja toteutustapa sovitaan aina tilannekohtaisesti (esimerkiksi kriisikeskustelut yllättävän kuolemantapauksen jälkeen, surevan kohtaaminen työyhteisössä ja osana omaa työroolia)

DeathBuddy toteutetaan joko:

 1. In-house palveluna, jolloin asiantuntija tarjoaa palveluitaan organisaationne sisällä toistaiseksi tai määräajan
 2. Palvelupaketteina, joista voitte rakentaa haluamanne kokonaisuuden
 3. Yksittäisinä toteutuksina

Luottamuksellinen, voimavarakeskeinen työskentely soveltuu tehtävästä tai roolista riippumatta jokaiselle, joka tarvitsee tukea tai tilaa kuoleman ja siihen liittyvien kokemusten, tunteiden ja asioiden käsittelemiselle.

Varaa tapaaminen

Tapaamiset onnistuvat etänä kaikkialle Suomeen

Opas 1

Tietojen lisäämisen jälkeen opas saapuu sähköpostiisi.

Ota yhteyttä!

info@secondself.fi | +358 400 782 737