Mielen hyvinvointi organisaatiolle

Kognitiivinen lyhytterapia

Mielen hyvinvointi organisaatiolle

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivinen lyhytterapia on kokonaisvaltaista, vaikuttavaa hoitoa

Kognitiivisen lyhytterapian perusajatuksen mukaan ihmisen ajatukset, tunteet, keholliset tuntemukset ja toiminta ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Terapian tavoitteena on saada aikaan myönteisiä muutoksia vaikuttamalla johonkin näistä tekijöistä niin, että sillä on positiivisia vaikutuksia myös kaikkiin muihin osatekijöihin.

Yhteistyömme tarkoituksena on auttaa sinua tunnistamaan ja ymmärtämään omaa ajatteluasi, tunteitasi ja käyttäytymistäsi sekä parantaa elämänlaatuasi niitä muokkaavan harjoittelemisen kautta. Työskentelytapana kognitiivinen lyhytterapia on aktiivista ja itsevastuullista, ja se keskittyy yleensä muutamaan kohdeongelmaan kerrallaan. Terapian sisällön ja keston määrittelevät kuitenkin sinun omat, henkilökohtaiset kokemuksesi ja tarpeesi.

Kognitiivinen lyhytterapia on aktiivista ja käytännönläheistä terapiaa, jonka tuloksellisuudesta ja turvallisuudesta on olemassa runsaasti tutkimusnäyttöä. Sillä on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja, ja vaikuttavuutensa vuoksi se on yksi kysytyimpiä terapiamuotoja Suomessa ja maailmalla.

Kognitiivinen lyhytterapia tarjoaa tukea elämäsi solmukohtiin

Terapiaan tullessasi et tarvitse erillistä lähetettä, joten se soveltuu hyvin esimerkiksi akuuttien elämänkriisien ja muutostilanteiden sekä elämän erilaisten solmukohtien käsittelemiseen. Lisäksi kognitiivista lyhytterapiaa käytetään laajasti lievien- ja keskivaikeiden mielenterveyden häiriöiden, kuten masennus-, ahdistus- ja pelkotilojen hoitamiseen.

Kognitiivisesta lyhytterapiasta voi olla sinulle apua esimerkiksi tilanteissa, joissa koet:
• ahdistavia ajatuksia ja tunteita
• riittämättömyyden tunnetta ja tarvetta vertailla itseäsi muihin
• vaikeutta ilmaista omia ajatuksiasi, tunteitasi ja tarpeitasi
• vaikeuksia tunnistaa omia rajojasi ja ilmaista niitä
• stressiä ja tarvetta jatkuvaan suorittamiseen
• tarvetta hankalien kokemusten läpikäymiseen ja purkamiseen
• jääväsi jumiin hankaliin ajatuksiin ja tunteisiin
• itseluottamuksen puutetta

Mielen hyvinvointi organisaatiolle

Kognitiivinen lyhytterapia tarjoaa tukea elämäsi solmukohtiin

Terapiaan tullessasi et tarvitse erillistä lähetettä, joten se soveltuu hyvin esimerkiksi akuuttien elämänkriisien ja muutostilanteiden sekä elämän erilaisten solmukohtien käsittelemiseen. Lisäksi kognitiivista lyhytterapiaa käytetään laajasti lievien- ja keskivaikeiden mielenterveyden häiriöiden, kuten masennus-, ahdistus- ja pelkotilojen hoitamiseen.

Kognitiivisesta lyhytterapiasta voi olla sinulle apua esimerkiksi tilanteissa, joissa koet:
• ahdistavia ajatuksia ja tunteita
• riittämättömyyden tunnetta ja tarvetta vertailla itseäsi muihin
• vaikeutta ilmaista omia ajatuksiasi, tunteitasi ja tarpeitasi
• vaikeuksia tunnistaa omia rajojasi ja ilmaista niitä
• stressiä ja tarvetta jatkuvaan suorittamiseen
• tarvetta hankalien kokemusten läpikäymiseen ja purkamiseen
• jääväsi jumiin hankaliin ajatuksiin ja tunteisiin
• itseluottamuksen puutetta

Mielen hyvinvointi organisaatiolle

Kognitiivinen lyhytterapia on luottamuksellista keskusteluapua

Yleensä kognitiivinen lyhytterapia sisältää 5–20 käyntikertaa, joiden aikana työstämme jotakin sinulle tärkeää asiaa. Työskentelymme on aina luottamuksellista eikä sitä kirjata mihinkään tietojärjestelmään. Vaitiolovelvollisuuteni jatkuu myös terapiasuhteemme päättymisen jälkeen.

Kognitiivinen lyhytterapia ei kuitenkaan ole psykoterapiaa, eikä se kuulu Kela-korvauksen piiriin. Mikäli lyhytterapia ei ole sinulle riittävä hoitomuoto, ohjaan sinut eteenpäin tilanteeseesi sopivalle asiantuntijalle. Minulle tärkeintä on, että saat juuri sinulle sopivaa, oikea-aikaista apua.

Kognitiivinen lyhytterapia soveltuu kaiken ikäisille ihmisille ja asiakkaitani siinä voivat olla niin yksilöt, pariskunnat kuin perheetkin. Varaa oma aikasi maksuttomalle tutustumiskäynnille tästä. Varaa oma aikasi maksuttomalle tutustumiskäynnille tästä.

lainaus

Ajattelin tuossa tänne kävellessäni, miten ihana on tulla tänne.

Kun täällä ei tarvitse koskaan hävetä mitään. On semmoinen olo, että tulen kuulluksi ja nähdyksi ihan omana itsenäni, juuri semmoisena kun oon.

Nainen 47-vuotta

Lue lisää aiheesta

Käytämme evästeitä personoidaksemme sisältöä ja mainoksia, tarjotaksemme sosiaalisen median toimintoja sekä analysoidaksemme liikennettämme. Jaamme myös tietoa sivustomme käytöstä sosiaalisen median, mainonnan ja analytiikkakumppaneidemme kanssa. View more
Cookies settings
Hyväksyn
Tietosuojaseloste
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Rekisterinpitäjä:

Second Self Oy Nuijatie 36 C 27 33710 Tampere Y-tunnus: 3242773-8 www.secondself.fi Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Soile Roth puh. +358 400 782 737 soile@secondself.fi

Rekisterin nimi:

Yrityksen asiakasrekisteri Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on asiakkaan suostumus, palvelun käyttäminen tai asiakkaan muu asiallinen yhteys palveluun. Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotta se voisi tunnistaa asiakkaan sekä mahdollistaa palvelun toteuttamisen ja yhteydenpidon rekisterinpitäjän asiakkaisiin. Rekisterinpitäjä voi käyttää tietoja myös tiedotteiden, tuotetta koskevan markkinoinnin ja uutiskirjeiden lähettämiseen esimerkiksi sähköpostitse. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja: Asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan suostumukseen perustuen Asiakassuhteen ylläpitämiseen Palveluiden tarjoamiseen Palveluiden kehittämiseen Markkinointiin ja asiakasviestintään (oikeutettu etu). Rekisterinpitäjä ei voi tarjota palveluitaan, mikäli asiakas tai potentiaalinen asiakas ei anna tietojaan tai kieltää niiden käsittelyn. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi Henkilön asema, yritys/organisaatio Yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite www-sivujen osoitteet Sosiaalisen median profiilit Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista Laskutustiedot Muut asiakassuhteisiin ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta: www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä Sähköpostitse Puhelimitse Sosiaalisen median palvelujen kautta Sopimuksista Asiakastapaamisista Muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Evästeet: Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (cookies) ja muita vastaavia seurantatekniikoita. Eväste on tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet ovat itsemme asettamia tai kolmannen osapuolen eli ulkopuolisten tahojen evästeitä, jotka kuuluvat markkinointi-, analytiikka- tai sosiaalisen median palveluita tarjoaville tahoille. Nämä niin sanotut kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa verkkosivuilla. Käytämme evästeitä ja muita vastaava tekniikoita seurataksemme ja analysoidaksemme verkkosivujemme käyttöä ja kehittääksemme verkkosivuja. Voimme myös kerätä tietoa esimerkiksi markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko avaaminen johtanut toimenpiteisiin, kuten siirtymiseen verkkosivuillemme. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoa säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Muutokset: Ilmoitamme tämän tietosuoja- ja rekisteriselosteen muutoksista tällä sivulla. Saatamme myös korostaa muutoksia Palvelussa tai lähettää muutoksista sähköpostia Asiakkaille.
Save settings
Cookies settings