Mielen hyvinvointi organisaatiolle

Mielen hyvinvointi organisaatioille

Mielen hyvinvointi organisaatiolle

Mielen hyvinvointi organisaatioille

Kohdennettua tukea mielen haasteisiin

Haluatko vahvistaa henkilöstösi työkykyä mielen asiantuntijan avulla?

Työelämässä tulee väistämättä vastaan tilanteita, jotka haastavat mielen hyvinvointia. Voi olla, että muutos murehduttaa, ilmapiiri ahdistaa tai yhteistyö ei ota sujuakseen. Suorituksia ja tuottavuutta korostavassa ympäristössä jopa oma minä saattaa välillä tuntua arvottomalta. Noissa tilanteissa joustavasti saatavilla olevat, mielen ammattilaisen kanssa käytävät keskustelut auttavat tunnistamaan, mistä kenkä puristaa.

Loin tueksesi käytännönläheisen palvelun, joka tarjoaa henkilöstöllesi kohdennettua ja yksilöllistä tukea jo ennen toimintakyvyn laskua, uupumusta tai sairauslomaa. Palveluun sisältyvät:
• mielen hyvinvoinnin yksilökeskustelut roolista riippumatta
• mielen hyvinvoinnin ryhmäkeskustelut tiimeille tai koko työyhteisölle

Olen organisaatiosi käytettävissä yhdessä sopimamme ajanjakson ja tuntimäärän tarpeittenne mukaan.

Ennaltaehkäisevä mielen hyvinvoinnin tuki yksilöille

Aika mielen ammattilaisen pakeille kannattaa varata, jos sinulla on esimerkiksi seuraavanlaisia tuntemuksia:
• yksinäisyyden tai ulkopuolisuuden tunne
• riittämätön tai ahdistunut olo
• aloittamisen ja aikaansaamisen vaikeus
• ylikierroksilla käyminen ja jatkuva ylisuorittaminen
• kokemus hallinnan tunteen menettämisestä
• stressi ja univaikeudet

Ensimmäisessä tapaamisessa päätämme yhdessä, millainen työskentelytapa sopii juuri sinun tilanteeseesi parhaiten. Terapeuttisen keskustelun sijaan saatat hyötyä esimerkiksi työnohjauksesta tai valmennuksesta. Yhteistyön ytimessä ovat kuitenkin aina ne asiat, joihin sinä toivot muutosta.

Otan tuen tarvitsijat vastaan lyhyellä varoitusajalla ja veloitan vain toteutuneista tukikeskusteluista. Kysy lisää toteutuksesta tästä.

Mielen hyvinvointi organisaatiolle

Ennaltaehkäisevä mielen hyvinvoinnin tuki yksilöille

Aika mielen ammattilaisen pakeille kannattaa varata, jos sinulla on esimerkiksi seuraavanlaisia tuntemuksia:
• yksinäisyyden tai ulkopuolisuuden tunne
• riittämätön tai ahdistunut olo
• aloittamisen ja aikaansaamisen vaikeus
• ylikierroksilla käyminen ja jatkuva ylisuorittaminen
• kokemus hallinnan tunteen menettämisestä
• stressi ja univaikeudet

Ensimmäisessä tapaamisessa päätämme yhdessä, millainen työskentelytapa sopii juuri sinun tilanteeseesi parhaiten. Terapeuttisen keskustelun sijaan saatat hyötyä esimerkiksi työnohjauksesta tai valmennuksesta. Yhteistyön ytimessä ovat kuitenkin aina ne asiat, joihin sinä toivot muutosta.

Otan tuen tarvitsijat vastaan lyhyellä varoitusajalla ja veloitan vain toteutuneista tukikeskusteluista. Kysy lisää toteutuksesta tästä.

Mielen hyvinvointi organisaatiolle
Mielen hyvinvointi organisaatiolle

Mielen hyvinvoinnin ryhmäkeskustelut koko työyhteisölle

Avoin keskustelu vahvistaa mielen hyvinvointia

Mielenterveyden häiriöt ovat yksi yleisimmistä työpoissaolojen ja sairauspäivärahan saamisen syistä. Silti yli puolet suomalaisista haluaisi salata asian työyhteisöltään – esihenkilöt mukaan lukien.

Palveluun kuuluvat ryhmäkeskustelut vahvistavat työyhteisösi avointa ilmapiiriä ja luovat yhteistä kieltä mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista puhumiseen. Tällä hetkellä ajankohtaisia, monia organisaatioita mietityttäviä teemoja ovat esimerkiksi:
• Työssä koettu yksinäisyys
• Työelämän epävarmuus ja muutosneuvotteluista selviytyminen
• Erilaisuuden/moninaisuuden hyväksyminen

Työarjessa tapahtuva, vaikeistakin asioista käytävä yhteinen keskustelu rakentaa mielen hyvinvointia tukevaa kulttuuria, jolla on suora yhteys esimerkiksi sairauspoissaolojen määrään.

Ole edelläkävijä ja kysy lisää yhteistyömahdollisuuksista täällä.

lainaus

Olemme kehittäneet toimintamalliamme eteenpäin ja Soile on ollut siinä mukana.

Yhteistyö lähti yksilövalmennuksista, mutta pikkuhiljaa olemme ymmärtäneet, mitä oikeasti tarvitsemme. Meillä ei ole esimiehiä, mutta ihmiset tarvitsevat silti tukea arjen ongelmatilanteissa. Soile pystyy tätä tukea tarjoamaan ammattimaisesti niin, että ongelmat voivat ratketa. Samalla se ei kuormita muuta organisaatiota samoin kuin ennen, kun tuen tarjoamista on ulkoistettu Soilelle. Voin suositella Soilen palveluita lämpimästi.”

Vertia

Topi Jokinen, toimitusjohtaja

Lue lisää aiheesta

Käytämme evästeitä personoidaksemme sisältöä ja mainoksia, tarjotaksemme sosiaalisen median toimintoja sekä analysoidaksemme liikennettämme. Jaamme myös tietoa sivustomme käytöstä sosiaalisen median, mainonnan ja analytiikkakumppaneidemme kanssa. View more
Cookies settings
Hyväksyn
Tietosuojaseloste
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Rekisterinpitäjä:

Second Self Oy Nuijatie 36 C 27 33710 Tampere Y-tunnus: 3242773-8 www.secondself.fi Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Soile Roth puh. +358 400 782 737 soile@secondself.fi

Rekisterin nimi:

Yrityksen asiakasrekisteri Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on asiakkaan suostumus, palvelun käyttäminen tai asiakkaan muu asiallinen yhteys palveluun. Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotta se voisi tunnistaa asiakkaan sekä mahdollistaa palvelun toteuttamisen ja yhteydenpidon rekisterinpitäjän asiakkaisiin. Rekisterinpitäjä voi käyttää tietoja myös tiedotteiden, tuotetta koskevan markkinoinnin ja uutiskirjeiden lähettämiseen esimerkiksi sähköpostitse. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja: Asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan suostumukseen perustuen Asiakassuhteen ylläpitämiseen Palveluiden tarjoamiseen Palveluiden kehittämiseen Markkinointiin ja asiakasviestintään (oikeutettu etu). Rekisterinpitäjä ei voi tarjota palveluitaan, mikäli asiakas tai potentiaalinen asiakas ei anna tietojaan tai kieltää niiden käsittelyn. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi Henkilön asema, yritys/organisaatio Yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite www-sivujen osoitteet Sosiaalisen median profiilit Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista Laskutustiedot Muut asiakassuhteisiin ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta: www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä Sähköpostitse Puhelimitse Sosiaalisen median palvelujen kautta Sopimuksista Asiakastapaamisista Muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Evästeet: Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (cookies) ja muita vastaavia seurantatekniikoita. Eväste on tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet ovat itsemme asettamia tai kolmannen osapuolen eli ulkopuolisten tahojen evästeitä, jotka kuuluvat markkinointi-, analytiikka- tai sosiaalisen median palveluita tarjoaville tahoille. Nämä niin sanotut kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa verkkosivuilla. Käytämme evästeitä ja muita vastaava tekniikoita seurataksemme ja analysoidaksemme verkkosivujemme käyttöä ja kehittääksemme verkkosivuja. Voimme myös kerätä tietoa esimerkiksi markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko avaaminen johtanut toimenpiteisiin, kuten siirtymiseen verkkosivuillemme. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoa säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Muutokset: Ilmoitamme tämän tietosuoja- ja rekisteriselosteen muutoksista tällä sivulla. Saatamme myös korostaa muutoksia Palvelussa tai lähettää muutoksista sähköpostia Asiakkaille.
Save settings
Cookies settings