Minä, Soile Roth

Minusta

Olen mielen hyvinvoinnin sekä ihmiskeskeisten muutos- ja kasvuprosessien tukemiseen erikoistunut, monialainen ammattilainen. Asiakkaani kuvailevat minua poikkeuksellisen läsnäolevaksi, empaattiseksi ja välittäväksi yhteistyökumppaniksi, joka kuuntelee, oivalluttaa ja haastaa juuri sopivassa suhteessa. Lisäksi olen saanut paljon myönteistä palautetta kyvystäni rakentaa luottamuksellista yhteyttä ja käsitellä vaikeitakin tunteita ratkaisukeskeisesti ja tulevaisuussuuntautuneesti, asiakkaitteni tavoitteita ja henkilökohtaisia valintoja kunnioittaen.

Ajattelen ihmiselämän olevan moniulotteinen kokonaisuus, joka rakentuu kerros kerrokselta. Siksi uskon, että voidaksemme kasvaa kokonaisiksi, itsemme ja muut huomioiviksi ihmisiksi, tarvitsemme niin iloja, suruja kuin haasteitakin. Uskon myös, että kokemustemme lisäksi tarvitsemme kehittyäksemme muita ihmisiä, sekä hyvinä että huonoina hetkinä. Omalla kohdallani toisilta saamani tuki on tuntunut erityisen tärkeälle niissä tilanteissa, joissa olen kompastellut ja kokenut oloni epävarmaksi tekemieni valintojen äärellä. Tästä syystä haluan käyttää osaamistani ja elämän varrella kertynyttä kokemustani myös asiakkaitteni oppimismatkan tukemiseen.

Työurallani olen toiminut vaativien asiantuntijatehtävien lisäksi esihenkilönä ja johtotehtävissä usealla toimialalla noin kahden vuosikymmenen ajan. Kykyni hahmottaa yksityiskohtien lisäksi myös laajoja, monimutkaisia kokonaisuuksia on kehittynyt samalla, kun olen ollut mukana lukuisissa kotimaisten ja kansainvälisten yritysten muutosprosesseissa. Erityisesti digitaalisen murroksen mukanaan tuomat rakenteelliset ja kulttuuriset muutosvaatimukset ovat minulle tuttuja, ja tätä tietämystäni hyödynnän auttaessani asiakkaitani heidän muutosprosesseissaan.

Ammatillisessa toiminnassani olen sitoutunut kehittämään ammattitaitoani jatkuvasti ja noudattamaan työskentelyssäni muun muassa International Coach Federationin (ICF), Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) sekä Suomen lyhytterapeutit ry:n eettisiä ohjeita. Päivittäisen työskentelyni ohella toimin vapaaehtoisena kriisiauttajana Mieli ry:n kriisikeskuksessa ja valtakunnallisessa kriisipuhelimessa. Lisäksi olen yksi neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavien henkilöiden asioita edistävän #näeNepsy-yhdistyksen perustajista ja myös sen hallituksen jäsen.

Minusta

Olen ihmisen kokonaisvaltaisen kehittymisen sekä ihmiskeskeisten muutos- ja kasvuprosessien tukemiseen erikoistunut, monialainen ammattilainen. Asiakkaani kuvailevat minua poikkeuksellisen läsnäolevaksi, empaattiseksi ja välittäväksi yhteistyökumppaniksi, joka kuuntelee, oivalluttaa ja haastaa juuri sopivassa suhteessa. Lisäksi olen saanut paljon myönteistä palautetta kyvystäni rakentaa luottamuksellista yhteyttä ja käsitellä vaikeitakin tunteita ratkaisukeskeisesti ja tulevaisuussuuntautuneesti, asiakkaitteni tavoitteita ja henkilökohtaisia valintoja kunnioittaen.

Ajattelen ihmiselämän olevan moniulotteinen kokonaisuus, joka rakentuu kerros kerrokselta. Siksi uskon, että voidaksemme kasvaa kokonaisiksi, itsemme ja muut huomioiviksi ihmisiksi, tarvitsemme niin iloja, suruja kuin haasteitakin. Uskon myös, että kokemustemme lisäksi tarvitsemme kehittyäksemme muita ihmisiä, sekä hyvinä että huonoina hetkinä. Omalla kohdallani toisilta saamani tuki on tuntunut erityisen tärkeälle niissä tilanteissa, joissa olen kompastellut ja kokenut oloni epävarmaksi tekemieni valintojen äärellä. Tästä syystä haluan käyttää osaamistani ja elämän varrella kertynyttä kokemustani asiakkaitteni matkan tukemiseksi.

Työurallani olen toiminut vaativien asiantuntijatehtävien lisäksi esihenkilönä ja johtotehtävissä usealla toimialalla noin kahden vuosikymmenen ajan. Kykyni hahmottaa yksityiskohtien lisäksi myös laajoja, monimutkaisia kokonaisuuksia on kehittynyt samalla, kun olen ollut mukana lukuisissa kotimaisten ja kansainvälisten yritysten muutosprosesseissa. Erityisesti digitaalisen murroksen mukanaan tuomat rakenteelliset ja kulttuuriset muutosvaatimukset ovat minulle tuttuja, ja tätä tietämystäni hyödynnän auttaessani asiakkaitani heidän muutosprosesseissaan.

Ammatillisessa toiminnassani olen sitoutunut kehittämään ammattitaitoani jatkuvasti ja noudattamaan työskentelyssäni muun muassa International Coach Federationin (ICF) sekä Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) eettisiä ohjeita. Päivittäisen työskentelyni ohella toimin Mieli ry:n vapaaehtoisena tukihenkilönä kriisikeskuksessa ja valtakunnallisessa kriisipuhelimessa. Lisäksi olen yksi neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavien henkilöiden asioita edistävän näeNepsy-yhdistyksen perustajista ja myös sen hallituksen jäsen.

Koulutus

Heräsikö kiinnostuksesi?

Itsemyötätunto-opas

Tietojen lisäämisen jälkeen opas saapuu sähköpostiisi.

Ota yhteyttä!

info@secondself.fi | +358 400 782 737