Minä, Soile Roth

Minusta

Olen ihmisen kokonaisvaltaisen kehittymisen sekä ihmiskeskeisten muutos- ja kasvuprosessien tukemiseen erikoistunut, monialainen ammattilainen. Asiakkaani kuvailevat minua poikkeuksellisen läsnäolevaksi, empaattiseksi ja välittäväksi yhteistyökumppaniksi, joka kuuntelee, oivalluttaa ja haastaa juuri sopivassa suhteessa. Lisäksi olen saanut paljon myönteistä palautetta kyvystäni rakentaa luottamuksellista yhteyttä ja käsitellä vaikeitakin tunteita ratkaisukeskeisesti ja tulevaisuussuuntautuneesti, asiakkaitteni tavoitteita ja henkilökohtaisia valintoja kunnioittaen.

Ajattelen ihmiselämän olevan moniulotteinen kokonaisuus, joka rakentuu kerros kerrokselta. Siksi uskon, että voidaksemme kasvaa kokonaisiksi, itsemme ja muut huomioiviksi ihmisiksi, tarvitsemme niin iloja, suruja kuin haasteitakin. Uskon myös, että kokemustemme lisäksi tarvitsemme kehittyäksemme muita ihmisiä, sekä hyvinä että huonoina hetkinä. Omalla kohdallani toisilta saamani tuki on tuntunut erityisen tärkeälle niissä tilanteissa, joissa olen kompastellut ja kokenut oloni epävarmaksi tekemieni valintojen äärellä. Tästä syystä haluan käyttää osaamistani ja elämän varrella kertynyttä kokemustani asiakkaitteni matkan tukemiseksi.

Työurallani olen toiminut vaativien asiantuntijatehtävien lisäksi esihenkilönä ja johtotehtävissä usealla toimialalla noin kahden vuosikymmenen ajan. Kykyni hahmottaa yksityiskohtien lisäksi myös laajoja, monimutkaisia kokonaisuuksia on kehittynyt samalla, kun olen ollut mukana lukuisissa kotimaisten ja kansainvälisten yritysten muutosprosesseissa. Erityisesti digitaalisen murroksen mukanaan tuomat rakenteelliset ja kulttuuriset muutosvaatimukset ovat minulle tuttuja, ja tätä tietämystäni hyödynnän auttaessani asiakkaitani heidän muutosprosesseissaan.

Ammatillisessa toiminnassani olen sitoutunut kehittämään ammattitaitoani jatkuvasti ja noudattamaan työskentelyssäni muun muassa International Coach Federationin (ICF) sekä Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) eettisiä ohjeita. Päivittäisen työskentelyni ohella toimin Mieli ry:n vapaaehtoisena tukihenkilönä kriisikeskuksessa ja valtakunnallisessa kriisipuhelimessa. Lisäksi olen yksi neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavien henkilöiden asioita edistävän näeNepsy-yhdistyksen perustajista ja myös sen hallituksen jäsen.

Minusta

Olen ihmisen kokonaisvaltaisen kehittymisen sekä ihmiskeskeisten muutos- ja kasvuprosessien tukemiseen erikoistunut, monialainen ammattilainen. Asiakkaani kuvailevat minua poikkeuksellisen läsnäolevaksi, empaattiseksi ja välittäväksi yhteistyökumppaniksi, joka kuuntelee, oivalluttaa ja haastaa juuri sopivassa suhteessa. Lisäksi olen saanut paljon myönteistä palautetta kyvystäni rakentaa luottamuksellista yhteyttä ja käsitellä vaikeitakin tunteita ratkaisukeskeisesti ja tulevaisuussuuntautuneesti, asiakkaitteni tavoitteita ja henkilökohtaisia valintoja kunnioittaen.

Ajattelen ihmiselämän olevan moniulotteinen kokonaisuus, joka rakentuu kerros kerrokselta. Siksi uskon, että voidaksemme kasvaa kokonaisiksi, itsemme ja muut huomioiviksi ihmisiksi, tarvitsemme niin iloja, suruja kuin haasteitakin. Uskon myös, että kokemustemme lisäksi tarvitsemme kehittyäksemme muita ihmisiä, sekä hyvinä että huonoina hetkinä. Omalla kohdallani toisilta saamani tuki on tuntunut erityisen tärkeälle niissä tilanteissa, joissa olen kompastellut ja kokenut oloni epävarmaksi tekemieni valintojen äärellä. Tästä syystä haluan käyttää osaamistani ja elämän varrella kertynyttä kokemustani asiakkaitteni matkan tukemiseksi.

Työurallani olen toiminut vaativien asiantuntijatehtävien lisäksi esihenkilönä ja johtotehtävissä usealla toimialalla noin kahden vuosikymmenen ajan. Kykyni hahmottaa yksityiskohtien lisäksi myös laajoja, monimutkaisia kokonaisuuksia on kehittynyt samalla, kun olen ollut mukana lukuisissa kotimaisten ja kansainvälisten yritysten muutosprosesseissa. Erityisesti digitaalisen murroksen mukanaan tuomat rakenteelliset ja kulttuuriset muutosvaatimukset ovat minulle tuttuja, ja tätä tietämystäni hyödynnän auttaessani asiakkaitani heidän muutosprosesseissaan.

Ammatillisessa toiminnassani olen sitoutunut kehittämään ammattitaitoani jatkuvasti ja noudattamaan työskentelyssäni muun muassa International Coach Federationin (ICF) sekä Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) eettisiä ohjeita. Päivittäisen työskentelyni ohella toimin Mieli ry:n vapaaehtoisena tukihenkilönä kriisikeskuksessa ja valtakunnallisessa kriisipuhelimessa. Lisäksi olen yksi neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavien henkilöiden asioita edistävän näeNepsy-yhdistyksen perustajista ja myös sen hallituksen jäsen.

Koulutus

Kokemuksia

Suosittelen vahvasti Soilea kenelle tahansa, joka tarvitsee taitavaa leadership coachia. Hän on erinomainen kuuntelija, joka osaa poimia asioista relevantit pointit ja kysyä oikeita kysymyksiä, joiden avulla coachattava pääsee omassa ajattelussaan eteenpäin. Kaiken perustana on Soilen rautainen johtamisen ammattiosaaminen, jonka avulla hän auttaa coachattavaansa tekemään oivalluksia ja huomaamaan uusia näkökulmia."

Emma, Head of Employee Experience

Kun sain tiedon tulevani jäämään työttömäksi, oli helppo päätös etsiytyä jälleen Soilen kanssa jutuille.

Soile ei pyri antamaan suoria vastauksia tai kaavamaisia vaihtoehtoja vaan hän osaa auttaa henkilön löytämään vastauksensa ja reittinsä itse. Hän osaa ohjata keskustelun oikeisiin asioihin, kysyä oikeita lisäkysymyksiä sekä selkeyttämään henkilön omista ajatuksista ne tärkeimmät.”

Teollisuustoimialalla työskentelevä ihmiskeskeinen DI, tehtaan johtoryhmän jäsen

Soile on parhaimmillaan kun haasteet tuntuvat isoilta. Taitavana kuuntelijana hän osaa löytää oikean ongelman, kirkastaa ja kiteyttää sen, mikä oikeasti on haaste sekä ehdottaa parasta lähestymistapaa. Joskus on tarve isommalle muutoshankkeelle, joskus henkilökohtainen valmennus riittää viemään asioita eteenpäin. Soile on rautainen ammattilainen ja ihana työkaveri, jonka kanssa on luotettava ja kiva tehdä projekteja.

Head of Business, Design

Heräsikö kiinnostuksesi?

Opas 1

Tietojen lisäämisen jälkeen opas saapuu sähköpostiisi.

Ota yhteyttä!

info@secondself.fi | +358 400 782 737