Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen työskentely nojaa vahvuuksiisi

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on nopeasti saavutettavaa, voimaannuttavaa ja tehokasta keskusteluapua, joka sopii hyvin esimerkiksi akuuttien elämänkriisien tai haastavien elämäntilanteiden käsittelemiseen.

Nimestään huolimatta se ei kuitenkaan ole valmiiden ratkaisujen tarjoilemista, vaan elämäsi solmukohdissa tapahtuvaa, voimavarojesi tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen keskittyvää työskentelyä. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia auttaa sinua suuntaamaan katsettasi tulevaan ja pilkkomaan toivomasi muutoksen tavoitteiksi, joita kohti etenet pienin, konkreettisin askelin.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa sinä olet aina oman elämäsi paras asiantuntija. Siksi keskitymme yhteistyömme aikana siihen, minkä sinä haluaisit olevan toisin. Minä puolestani autan sinua jäsentämään ajatuksiasi ja löytämään uusia näkökulmia mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin samalla, kun tunnistamme asioita, jotka ovat hyvin ja jo toimivat elämässäsi.

Itsetuntemuksen lisääntyminen parantaa ongelmanratkaisukykyäsi

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa itsetuntemuksesi lisääntyy ja ongelmanratkaisutaitosi parantuvat. Tämä vahvistaa kykyäsi katsoa eteenpäin ja eläminen myös ongelmallisiksi kokemiesi asioiden kanssa helpottuu.

Lyhytterapiasta voi olla sinulle hyötyä esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:
• elämänkriisit
• ahdistus- ja masennusoireet
• stressi ja uupumusoireet
• hankalien tunteiden käsitteleminen ja säätely
• parisuhdeongelmat
• ongelmat ihmissuhteissa
• työssä jaksaminen
• motivaatio-ongelmat

Työnohjaus

Itsetuntemuksen lisääntyminen parantaa ongelmanratkaisukykyäsi

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa itsetuntemuksesi lisääntyy ja ongelmanratkaisutaitosi parantuvat. Tämä vahvistaa kykyäsi katsoa eteenpäin ja eläminen myös ongelmallisiksi kokemiesi asioiden kanssa helpottuu.

Lyhytterapiasta voi olla sinulle hyötyä esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:
• elämänkriisit
• ahdistus- ja masennusoireet
• stressi ja uupumusoireet
• hankalien tunteiden käsitteleminen ja säätely
• parisuhdeongelmat
• ongelmat ihmissuhteissa
• työssä jaksaminen
• motivaatio-ongelmat

Työnohjaus

Lyhytterapiaan pääset aina ilman lähetettä

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei vaadi erillistä lähetettä tai diagnoosia. Keskitymme lyhytterapiassa juuri sinulle tärkeään teemaan tai rajattuun ongelma-alueeseen. Työskentelymme on aina luottamuksellista eikä sitä kirjata mihinkään tietojärjestelmään. Vaitiolovelvollisuuteni jatkuu myös terapiasuhteen päättymisen jälkeen.

Tapaamme yleensä 5–20 kertaa, mutta joskus jo yksikin kerta (kertaterapia) voi riittää. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei kuitenkaan ole psykoterapiaa, eikä se kuulu Kela-korvauksen piiriin. Mikäli lyhytterapia ei ole sinulle riittävä hoitomuoto, ohjaan sinut aina eteenpäin tilanteeseesi sopivalle asiantuntijalle.

Asiakkaitani ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa voivat olla kaiken ikäiset yksilöt, pariskunnat ja perheet. Varaa oma aikasi maksuttomalle tutustumiskäynnille tästä

lainaus

Jännitti vähän tulla tänne, mutta sinä et ole lainkaan tuomitseva.

Tuntuu hyvälle ja uskon, että tästä selvitään. Tuntuu turvalliselle.

Nainen 28-vuotta

Lue lisää aiheesta

Käytämme evästeitä personoidaksemme sisältöä ja mainoksia, tarjotaksemme sosiaalisen median toimintoja sekä analysoidaksemme liikennettämme. Jaamme myös tietoa sivustomme käytöstä sosiaalisen median, mainonnan ja analytiikkakumppaneidemme kanssa. View more
Cookies settings
Hyväksyn
Tietosuojaseloste
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Rekisterinpitäjä:

Second Self Oy Nuijatie 36 C 27 33710 Tampere Y-tunnus: 3242773-8 www.secondself.fi Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Soile Roth puh. +358 400 782 737 soile@secondself.fi

Rekisterin nimi:

Yrityksen asiakasrekisteri Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on asiakkaan suostumus, palvelun käyttäminen tai asiakkaan muu asiallinen yhteys palveluun. Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotta se voisi tunnistaa asiakkaan sekä mahdollistaa palvelun toteuttamisen ja yhteydenpidon rekisterinpitäjän asiakkaisiin. Rekisterinpitäjä voi käyttää tietoja myös tiedotteiden, tuotetta koskevan markkinoinnin ja uutiskirjeiden lähettämiseen esimerkiksi sähköpostitse. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja: Asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan suostumukseen perustuen Asiakassuhteen ylläpitämiseen Palveluiden tarjoamiseen Palveluiden kehittämiseen Markkinointiin ja asiakasviestintään (oikeutettu etu). Rekisterinpitäjä ei voi tarjota palveluitaan, mikäli asiakas tai potentiaalinen asiakas ei anna tietojaan tai kieltää niiden käsittelyn. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi Henkilön asema, yritys/organisaatio Yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite www-sivujen osoitteet Sosiaalisen median profiilit Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista Laskutustiedot Muut asiakassuhteisiin ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta: www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä Sähköpostitse Puhelimitse Sosiaalisen median palvelujen kautta Sopimuksista Asiakastapaamisista Muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Evästeet: Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (cookies) ja muita vastaavia seurantatekniikoita. Eväste on tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet ovat itsemme asettamia tai kolmannen osapuolen eli ulkopuolisten tahojen evästeitä, jotka kuuluvat markkinointi-, analytiikka- tai sosiaalisen median palveluita tarjoaville tahoille. Nämä niin sanotut kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa verkkosivuilla. Käytämme evästeitä ja muita vastaava tekniikoita seurataksemme ja analysoidaksemme verkkosivujemme käyttöä ja kehittääksemme verkkosivuja. Voimme myös kerätä tietoa esimerkiksi markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko avaaminen johtanut toimenpiteisiin, kuten siirtymiseen verkkosivuillemme. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoa säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Muutokset: Ilmoitamme tämän tietosuoja- ja rekisteriselosteen muutoksista tällä sivulla. Saatamme myös korostaa muutoksia Palvelussa tai lähettää muutoksista sähköpostia Asiakkaille.
Save settings
Cookies settings