Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on käytännönläheistä ja voimavarakeskeistä

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on käytännönläheistä, tavoitteellista toimintaa, joka perustuu aina sinun henkilökohtaisiin tarpeisiisi. Tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja parantaa elämänlaatuasi.

Keskitymme valmennuksessa vahvistamaan vahvuuksiasi ja toimiviksi havaittuja toimintatapojasi. Lisäksi pyrimme yhdessä ymmärtämään näkyvän käyttäytymisesi syitä ja tunnistamaan siihen johtavia tilanteita. Lisäksi parannamme arjenhallintataitojasi niin kotona, työssä, opintojen parissa kuin vapaa-aikana.

Neuromoninaisuus on osa ihmisyyttä

Neuroepätyypilliset piirteet muodostavat kokonaisuuden, joka vaikuttaa ihmisen mieleen, ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Syvennymme valmennuksessa tarkastelemaan ja työstämään tekijöitä, jotka aiheuttavat juuri sinulle kuormitusta ja haasteita arjessasi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:
• toiminnanohjauksen vaikeudet
• sosiaalisissa tilanteissa pärjääminen
• joustamattomuus
• vahva ennakoinnin tarve
• tarkkaavuuden ja tunnesäätelyn pulmat
• motorinen kömpelyys
• vaihteleva kykyprofiili
• heikentynyt itsetunto ja minäkuva

Lisäksi nepsyn aistit voivat olla yli- tai aliherkkiä, jolloin esimerkiksi vaatteen kosketus iholla voi tuntua häiritsevälle. Usein neuropsykiatrisiin vaikeuksiin liittyy myös psykiatrisia häiriöitä, kuten masennusta tai ahdistusta.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Neuromoninaisuus on osa ihmisyyttä

Neuroepätyypilliset piirteet muodostavat kokonaisuuden, joka vaikuttaa ihmisen mieleen, ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Syvennymme valmennuksessa tarkastelemaan ja työstämään tekijöitä, jotka aiheuttavat juuri sinulle kuormitusta ja haasteita arjessasi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:
• toiminnanohjauksen vaikeudet
• sosiaalisissa tilanteissa pärjääminen
• joustamattomuus
• vahva ennakoinnin tarve
• tarkkaavuuden ja tunnesäätelyn pulmat
• motorinen kömpelyys
• vaihteleva kykyprofiili
• heikentynyt itsetunto ja minäkuva

Lisäksi nepsyn aistit voivat olla yli- tai aliherkkiä, jolloin esimerkiksi vaatteen kosketus iholla voi tuntua häiritsevälle. Usein neuropsykiatrisiin vaikeuksiin liittyy myös psykiatrisia häiriöitä, kuten masennusta tai ahdistusta.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Tavoitteena on vahvistaa valmennettavan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Oireiden voimakkuus ja ilmiasu vaihtelevat eri ihmisillä eri ympäristöissä, joten suunnittelen valmennuksesi sisällön aina yksilöllisesti.

Valmennus sisältää yleensä 5–15 tapaamista ja sen aiheuttamiin kustannuksiin voi hakea maksusitoumusta esimerkiksi lääkäriltä, TE-toimistosta tai sosiaalitoimesta.

Varaa aika maksuttomaan konsultaatioon tästä.

lainaus

Lue lisää aiheesta

Käytämme evästeitä personoidaksemme sisältöä ja mainoksia, tarjotaksemme sosiaalisen median toimintoja sekä analysoidaksemme liikennettämme. Jaamme myös tietoa sivustomme käytöstä sosiaalisen median, mainonnan ja analytiikkakumppaneidemme kanssa. View more
Cookies settings
Hyväksyn
Tietosuojaseloste
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Rekisterinpitäjä:

Second Self Oy Nuijatie 36 C 27 33710 Tampere Y-tunnus: 3242773-8 www.secondself.fi Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Soile Roth puh. +358 400 782 737 soile@secondself.fi

Rekisterin nimi:

Yrityksen asiakasrekisteri Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on asiakkaan suostumus, palvelun käyttäminen tai asiakkaan muu asiallinen yhteys palveluun. Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotta se voisi tunnistaa asiakkaan sekä mahdollistaa palvelun toteuttamisen ja yhteydenpidon rekisterinpitäjän asiakkaisiin. Rekisterinpitäjä voi käyttää tietoja myös tiedotteiden, tuotetta koskevan markkinoinnin ja uutiskirjeiden lähettämiseen esimerkiksi sähköpostitse. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja: Asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan suostumukseen perustuen Asiakassuhteen ylläpitämiseen Palveluiden tarjoamiseen Palveluiden kehittämiseen Markkinointiin ja asiakasviestintään (oikeutettu etu). Rekisterinpitäjä ei voi tarjota palveluitaan, mikäli asiakas tai potentiaalinen asiakas ei anna tietojaan tai kieltää niiden käsittelyn. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi Henkilön asema, yritys/organisaatio Yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite www-sivujen osoitteet Sosiaalisen median profiilit Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista Laskutustiedot Muut asiakassuhteisiin ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta: www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä Sähköpostitse Puhelimitse Sosiaalisen median palvelujen kautta Sopimuksista Asiakastapaamisista Muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Evästeet: Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (cookies) ja muita vastaavia seurantatekniikoita. Eväste on tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet ovat itsemme asettamia tai kolmannen osapuolen eli ulkopuolisten tahojen evästeitä, jotka kuuluvat markkinointi-, analytiikka- tai sosiaalisen median palveluita tarjoaville tahoille. Nämä niin sanotut kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa verkkosivuilla. Käytämme evästeitä ja muita vastaava tekniikoita seurataksemme ja analysoidaksemme verkkosivujemme käyttöä ja kehittääksemme verkkosivuja. Voimme myös kerätä tietoa esimerkiksi markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko avaaminen johtanut toimenpiteisiin, kuten siirtymiseen verkkosivuillemme. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoa säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Muutokset: Ilmoitamme tämän tietosuoja- ja rekisteriselosteen muutoksista tällä sivulla. Saatamme myös korostaa muutoksia Palvelussa tai lähettää muutoksista sähköpostia Asiakkaille.
Save settings
Cookies settings