Sujuva Arki
Ratkaisukeskeinen valmennus
Nepsy valmennus

Kliininen hypnoterapia

Suurin osa ihmisen toiminnasta tapahtuu tiedostamattoman mielen ohjaamana. Hyviä esimerkkejä tästä ovat arjen rutiinit ja käyttäytymismallit, joita toistamme kerta toisensa jälkeen niitä sen kummemmin miettimättä. Näiden mallien, ajatusten ja uskomusten lisäksi tiedostamattomassa mielessämme on myös sinne alun perin hyvässä tarkoituksessa rakentuneita ohjausmekanismeja, joita emme enää tarvitse. Saattaa olla, että ne tällä hetkellä jopa estävät meitä pääsemästä eteenpäin elämässämme.

Hypnoosi tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tiedostamattomaan itsessämme. Se on syvä rentoutumisen ja keskittyneen huomion tila, jonka aikana käännymme sisäänpäin ja jätämme ympäristöömme liittyvät laajemmat ärsykkeet huomiotta. Hypnoosissa tietoisen mielemme ”portinvartija” siirtyy syrjään ja avaa pääsyn alitajuntaamme, mikä mahdollistaa uuden oppimisen ja asioiden/uskomustemme uudelleen määrittymisen kestävällä tavalla.

Hypnoosi on ihmiselle luontainen tila, johon menemme ja josta tulemme pois jatkuvasti joka päivä. Tällaisia jokapäiväisiä, hypnoidisia tiloja ovat esimerkiksi hetket juuri ennen nukahtamista ja/tai heräämistä, jolloin mielemme on hereillä mutta kehomme vielä ei. Nämä hetket soveltuvat erityisen hyvin mm. sellaisten positiivisten itsesuggestioiden antamiseen, joiden avulla voimme itse tukea omaa hyvinvointiamme itsehypnoosilla.

Hypnoosiin voi kuitenkin hakeutua myös tietoisesti ammattilaisen ohjaamana. Hypnoosin aikana olet miellyttävässä ja turvallisessa tilassa, jossa tietoinen mielesi ei pääse haittaamaan sinulle hyvää tekevien mallien ja uskomusten omaksumista. Voi olla, että koet joskus olevasi lähempänä pintaa ja toisinaan uppoutuneena syvemmälle rentoutumisen syövereihin. Alitajuntasi on kuitenkin aina hereillä, vastaanottaen ja integroiden positiivisia suggestioita.

Tarjoamani kliininen hypnoterapia on täydentävää hoitoa, jossa hypnoosi yhdistetään osaksi jotakin tutkittua terapiamuotoa (esim. kognitiivinen käyttäytymisterapia CBT). Sen avulla voidaan poistaa tai lievittää erilaisia psyykkisiä, emotionaalisia ja fyysisiä oireita, jotka jollakin tavalla heikentävät elämänlaatuasi. Tällaisia voivat olla muun muassa:

  • itsetunto-ongelmat
  • stressi ja ahdistuneisuus
  • paniikkihäiriöt
  • pelot ja fobiat
  • pakko-oireet
  • traumat ja posttraumaattiset stressireaktiot

Lisäksi kliinistä hypnoterapiaa voidaan käyttää esimerkiksi suorituskyvyn parantamiseen, elämäntapamuutosten tukemiseen (painonpudotus, tupakanpolton lopettaminen), rentoutumiseen ja palautumiseen sekä kroonisen kivun, suolistovaivojen ja uniongelmien hoitamiseen.

Palvelen sinua aina tilanteesi mukaan. Ensimmäinen tapaamisemme kestää normaalisti 1,5 tuntia, jonka aikana teen alkuhaastattelun ja tutustumme yhdessä hypnoosiin. Yhden asian tiimoilla tavataan yleensä 2 – 5 kertaa, mutta joskus jo yksi kerta riittää!  

Hypnoterapia on oikea hoitomuoto sinulle, jos haluat itse auttaa itseäsi. Hypnoterapia ei kuitenkaan sovellu henkilöille, joilla on taipumusta psykoottisuuteen tai muihin mielenterveyden häiriöihin, joissa todellisuudentaju on heikentynyt. 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lyhytterapiassa tapahtuva työskentelymme on luottamuksellista eikä sitä kirjata mihinkään tietojärjestelmään. Vaitiolovelvollisuuteni jatkuu myös terapiasuhteen päättymisen jälkeen.

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiisi keskittyvää terapiaa, jossa sinä olet aina oman elämäsi paras asiantuntija. Terapian aikana pyrimme tunnistamaan asioita, jotka ovat hyvin ja jo toimivat elämässäsi. Tässä hetkessä pinnalla olevien asioiden lisäksi tehtäväni on auttaa sinua suuntaamaan katsettasi tulevaan. Siksi asetamme käynneillesi selkeitä tavoitteita ja keskitymme niiden aikana sinulle tärkeisiin asioihin.

Jotta voisit kokea hyötyväsi terapiasta, tärkeintä on puhua siitä, minkä sinä haluat olevan toisin. Minä puolestani kannustan sinua löytämään uusia näkökulmia mieltäsi askarruttaviin asioihin ja tuen sinua muutosmatkallasi. Itsetuntemuksesi lisääntyessä ja ongelmanratkaisutaitojesi parantuessa kykysi katsoa eteenpäin vahvistuu ja eläminen myös ongelmallisiksi kokemiesi asioiden kanssa helpottuu.

Toimintana ratkaisukeskeinen lyhytterapia on nopeasti saavutettavaa, tehokasta ja voimaannuttavaa terapiaa, johon voit tulla ilman erillistä lähetettä. Yleensä lyhytterapialla tarkoitetaan 1 – 20 käyntikerran pituista työskentelyä, jossa keskitytään johonkin toivomaasi teemaan tai rajattuun ongelma-alueeseen. Koska lyhytterapia on matalan kynnyksen mielenterveystyötä, se sopii hyvin esimerkiksi akuuttien elämänkriisien käsittelemiseen sekä masennus- ja ahdistustilojen hoitamiseen.

Lyhytterapiassa tapahtuva työskentelymme on luottamuksellista eikä sitä kirjata mihinkään tietojärjestelmään. Vaitiolovelvollisuuteni jatkuu myös terapiasuhteen päättymisen jälkeen.

Asiakkaitani lyhytterapiassa voivat olla yksilöt, pariskunnat ja perheet.

Soile Roth Lyhyt terapia
Second self lyhyt terapia
Secon Self nepsyvalmennus
Second self terapia tuki

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Valmennuksessa opetellaan ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen syitä ja siihen johtavia tilanteita, vahvistetaan toimiviksi koettuja toimintatapoja ja löydetään yksilökohtaisia vahvuuksia.

Suomessa elää suuri joukko neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavia ihmisiä, joiden oireilu johtuu aivotoiminnan rakenteellisesta ja / tai toiminnallisesta poikkeavuudesta. Oireet alkavat tavallisesti jo ennen kouluikää ja jatkuvat jossain muodossa koko elämän ajan. Tavallisimpia, kehityksellisiä neuropsykiatrisia vaikeuksia ovat esimerkiksi ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä ja muut autismikirjon häiriöt, kehityksellinen kielihäiriö sekä Touretten oireyhtymä.

Nepsy-vaikeudet muodostavat kokonaisuuden, joka vaikuttaa ihmisen mieleen, ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Siksi monet arkielämän tilanteet aiheuttavat nepsy-ihmiselle haasteita ja kuormitusta, jotka vaikeuttavat hänen elämäänsä. Ulospäin tämä voi näkyä muun muassa toiminnanohjauksen vaikeuksina ja vetäytyvyytenä sosiaalisissa tilanteissa, joustamattomuutena, vahvana ennakoinnin tarpeena, pulmina tarkkaavuuden ja tunnesäätelyn alueilla sekä motorisena kömpelyytenä. Lisäksi nepsyn aistit voivat olla yli- tai aliherkkiä, jolloin esimerkiksi vaatteen kosketus iholla tuntuu häiritsevälle. Monesti nepsy-vaikeuksiin liittyy myös psykiatrisia häiriöitä, kuten masennusta tai ahdistusta.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on käytännönläheistä, tavoitteellista toimintaa, joka perustuu aina valmennettavan motivaatioon ja tarpeisiin. Tavoitteena on vahvistaa valmennettavan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Valmennuksen aikana vahvistamme arjenhallintataitoja niin kotona, työssä, opintojen parissa kuin vapaa-aikana. Pyrimme yhdessä ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen syitä ja tunnistamaan siihen johtavia tilanteita. Keskitymme vahvistamaan jokaisen henkilökohtaisia vahvuuksia ja toimiviksi havaittuja toimintatapoja. Koska oireiden voimakkuus ja ilmiasu vaihtelevat eri ihmisillä eri ympäristöissä, valmennuksen sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti. Lasten kohdalla valmennus painottuu vanhempien kanssa työskentelyyn.

Valmennus sisältää yleensä 5 – 15 tapaamista ja sen aiheuttamiin kustannuksiin voi hakea maksusitoumusta esimerkiksi lääkäriltä, TE-toimistosta tai sosiaalitoimesta.

Valmennusten lisäksi luennoin ja kierrän puhumassa neuropsykiatrisista vaikeuksista yhteistyössä Erityisvoimien kanssa otsikolla: Pintaa syvemmälle, neurokirjo tutuksi.

Varaa tapaaminen

Tapaamiset onnistuvat etänä kaikkialle Suomeen

Itsemyötätunto-opas

Tietojen lisäämisen jälkeen opas saapuu sähköpostiisi.

Ota yhteyttä!

info@secondself.fi | +358 400 782 737