Yhteystiedot

Ole yhteydessä!

Ole yhteydessä!

Asiakaskokemuksia

Soilella on taito luoda turvallinen ja toisiaan kunnioittava ilmapiiri yhteiseen, päämäärätavoitteiseen työskentelyyn.

”Isossa hankkeessa luotiin yhteiskehittämisen periaatteella uusi toimintamalli, joka edellytti vanhan, tutun toimintatavan katsomista uusin silmin. Kehitystyöhön osallistui monen eri toimialan ammattilaisia, mikä teki työstä vaativaa. Työn eteneminen onnistui luottamuksellisen, kaikkia osapuolia kannustavan ja kuulevan menetelmän ansiosta. Työssä tarvittiin taitoa saada kaikki mukaan, osaamista luoda kokonaiskuva eri kokoisista ja sisältöisistä osista sekä tunnistaa niiden keskinäisiä riippuvuuksia. Soilella on taito luoda turvallinen ja toisiaan kunnioittava ilmapiiri yhteiseen, päämäärätavoitteiseen työskentelyyn. Soilen taito kuunnella eri näkemyksiä ja tarvittaessa paloitella tai koota käsiteltävä asia helpommin haltuun otettavaan muotoon kannustaa ideoivaan työskentelyyn. Soilen kanssa on helppoa ja antoisaa tehdä yhteistyötä ja etsiä uusia ratkaisuja kiperiin pulmiin. Suosittelen.”

– Valtionhallinnossa työskentelevä asiantuntija

Soile ei pyri antamaan suoria vastauksia tai kaavamaisia vaihtoehtoja vaan hän osaa auttaa henkilön löytämään vastauksensa ja reittinsä itse.

”Kun oma työtehtäväni oli murroksessa vanhojen tehtävien siirtyessä viimein digitaalisemmiksi, lähdettiin työtehtäväni uutta sijaa etsimään Soilen avulla. Pääsin syventämään itselleni tehtäväni merkitystä, sen viitekehyksiä ja tulevaisuuden vaihtoehtoja. Soile auttoi tunnistamaan omia työskentelytapojani ja omia vahvuuksiani työssäni. Luottamus syntyi helposti ja kanssakäyminen oli vaivatonta.

Kun sain tiedon tulevani jäämään työttömäksi, oli helppo päätös etsiytyä jälleen Soilen kanssa jutuille. Työni murros on yhä käynnissä, kenties entistä voimakkaammin, ja tarvitsisin apua tavoitteideni ja urasuunnitelmieni kirkastamisessa. Soilen kanssa tehtiin selkeä suunnitelma, mitä asioita käsitellään ja pääsimmekin jo heti ensimmäisellä kerralla pitkälle!

Soile ei pyri antamaan suoria vastauksia tai kaavamaisia vaihtoehtoja vaan hän osaa auttaa henkilön löytämään vastauksensa ja reittinsä itse. Hän osaa ohjata keskustelun oikeisiin asioihin, kysyä oikeita lisäkysymyksiä sekä selkeyttämään henkilön omista ajatuksista ne tärkeimmät.”

– Teollisuustoimialalla työskentelevä ihmiskeskeinen DI, tehtaan johtoryhmän jäsen

Soilen terävä havainnointi, liiketoiminta-ajattelu sekä osuvat kysymykset selkeyttivät omaa ajatteluani ja kokonaisuuden hahmottamista.

”Siirtyessäni uuteen rooliin ja tehtävään uudessa organisaatiossa sain Soilelta erinomaista apua tehtävien kirkastamisessa. Meillä oli useita sessioita, joissa Soilen terävä havainnointi, liiketoiminta-ajattelu sekä osuvat kysymykset selkeyttivät omaa ajatteluani ja kokonaisuuden hahmottamista. Soilen innostava, osaava ja rauhallinen työskentelytapa loivat sessioille turvallisen tunnelman, josta on ollut hyvä ponnistaa uudessa roolissa eteenpäin.”

– Nina, toimitusjohtaja

Suosittelen lämpimästi Soilea: vahvaa ratkaisukeskeisestä ja inhimillistä ammattilaista tueksesi kaikenlaisissa elämän tai työelämän taite- tai kriisikohdissa.

” Soile auttoi minua selkeyttämään omaa ammatillista tavoitettani uuden uran alkumetreillä. Sain tukea ja Soilen konkreettiset kysymykset auttoivat minua uuden koulutuksen ja oman aikaisemman osaamiseni kiteyttämisessä jatkoaskelia miettiessäni. Sain ymmärrystä ja näkökulmaa kipeisiin tunteisiin, joita lomautetuksi joutuminen nosti pintaan. Suosittelen lämpimästi Soilea: vahvaa ratkaisukeskeisestä ja inhimillistä ammattilaista tueksesi kaikenlaisissa elämän tai työelämän taite- tai kriisikohdissa.”

– Sanna, sote-ammattilainen

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani

Opas 1

Tietojen lisäämisen jälkeen opas saapuu sähköpostiisi.

Ota yhteyttä!

info@secondself.fi | +358 400 782 737